next up previous
Next: About this document Up: Content Previous: Conclusion

References

1
Jiří Sochor, Jiří Žára, Bedřich Beneš. Algoritmy počítačové grafiky. Vydavatelství ČVUT.

2
Milan Šonka, Václav Hlaváč, Roger Boyle. Image Processing, Analysis, and Machine Vision. Brooks/Cole Publishing Company, 1999.

3
William K. Pratt. Digital Image Processing, Second Edition. John Wiley & Sons, Inc., 1991.

4
John C. Russ. The Image Processing Handbook, Second Edition. CRC Press, Inc., 1995.

5
Inc. SenSable Technologies. GHOST SDK Version 2: Programmer's Guide. 1998.Dita Nemcova
Thu Apr 6 10:53:43 MET DST 2000